Đóng tàu lớn, Trung Quốc ra đảo – Dùng thuyền nhỏ, Việt Nam lách luồn

https://youtu.be/aWTjq4KuM_g

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 17.9.2019