Phó Thủ tướng Đam khẩn trương đi sứ – Tổng Bí thư Trọng lặng lẽ ngồi nhà

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 21.9.2019