Đổi tên Wu De, Vũ Đức Đam sang Tàu – Vẽ lại bản đồ, Bắc Kinh liền thôn tính

https://youtu.be/Y_Nj6OrEGIo

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 22.9.2019

Bản tin của Tân Hoa Xã Trung Quốc không nói đến việc trao đổi về vấn đề Biển Đông:
http://www.gov.cn/guowuyuan/2019-09/21/content_5431820.htm


Bình luận