Dầu cạn kiệt, ngân sách Đảng hết tiền – Liều khai thác, Hà Nội bị đuổi quanh

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 23.9.2019


Bình luận