Quốc hội để vượt biên – Công an dùng bắt cóc

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 25.9.2019


Bình luận