Quốc khánh Tàu, Mỹ dội gáo nước – Cắt lưỡi bò, Hoa Kỳ tiến vô

https://youtu.be/Po310VYvZFM

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 29.9.2019


Bình luận