Tái cam kết, Tập Cận Bình lo dập lửa – Vừa họp xong, Hải Dương 8 lại lao vào

https://youtu.be/RH9zilcylQg

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 30.9.2019


Bình luận