Đích Hoa Kỳ, Trọng Phúc ai sẽ đến – Sang Trung Hoa, Lãnh đạo miễn cưỡng chờ

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 1.10.2019


Bình luận