Đặt Đông Phong, Bắc Kinh nhằm Phú Quốc – Chiếm Tư Chính, TQ điều hải quân

https://youtu.be/Ude-fu6vsyg

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 2.10.2019


Bình luận