Phản đối Bắc Kinh, Hà Nội 40 lần giao thiệp – Lờ đi Ba Đình, Trung Quốc 28 tàu vào ao

https://youtu.be/VYXqMWfxmrg

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 3.10.2019


Bình luận