Trung ương họp, Nguyễn Phú Trọng thò Biển Đông – Bãi Tư Chính, Các bô lão thêm ấm ức

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 7.10.2019


Bình luận