Công bố khí độc, AirVisual bị tấn công – Triệu người mắc bệnh, Hà Nội ỉm tin buồn

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 8.10.2019


Bình luận