Bãi Tư Chính, Đảng có 3 đường thoát – Họp Trung ương, Ủy viên mò sách lược

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 10.10.2019