Chống Trung Quốc, Việt Nam ngầm chuẩn bị – Ba mặt trận, Hà Nội gài Bắc Kinh

https://youtu.be/ZFRY90Ldemk

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 11.10.2019


Bình luận