Lo Trung Hoa vỡ, Tập Cận Bình khoe cơ bắp – Sợ Tự diễn biến, Nguyễn Phú Trọng đuổi Ủy viên

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 13.10.2019


Bình luận