Chống hạm Tàu, Việt Nam mua xuồng Mỹ – Nêu chính nghĩa, Hà Nội mơ đuổi giặc

https://youtu.be/0d6nQpCrX4A

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 22.10.2019


Bình luận