Khởi tố tướng, Hải quân Việt rung động – Dùng hạm cũ, Lính cụ Hồ ra khơi

Bình luận