Hạ vũ khí, Việt -Trung về 2 ngả. Họp Trung ương, Trọng – Bình hẹn hiệp sau

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 24.10.2019


Bình luận