Nhiều người Việt chết cứng trong xe lạnh – Máy tầm nhiệt để lọt nhóm vượt biên

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 25.10.2019


Bình luận