39 người chết đa số từ Việt Nam – 20 thân nhân tìm người nơi Anh Quốc

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 26.10.2019


Bình luận