Mở xe lạnh, xác người chồng lên nhau – Cùng kiểm đếm, tìm được 500 thứ

https://youtu.be/G3frrN6f5Wc

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 26.10.2019


Bình luận