13 người thoát chết trốn trong rừng Pháp – 39 Xác lạnh vì cố đi chuyến đầu

https://youtu.be/fFzo3F90bhc

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 27.10.2019


Bình luận