39 Xác lạnh, mỗi người một túi – 19 tuổi đời, nằm riêng ngăn mát

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 27.10.2019


Bình luận