39 người tại Anh chết thảm – 20 gia đình Việt đớn đau

https://youtu.be/00Hg4kUArh8

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 28.10.2019


Bình luận