Cảnh khốn quẫn, nhiều người Việt bỏ sang Anh – Mắc bẫy lừa, vài chục mạng nằm đông cứng

https://youtu.be/IfmSgClvycI

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 30.10.2019

 

Bình luận