Trốn sang Anh, bị mất phần thân thể – Nghề làm móng, ép đi khách buồng sau

https://youtu.be/SopmfVTpHbg

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 30.10.2019


Bình luận