Xuất khẩu người kiếm 4000 Tỷ – Nằm gầm xe suốt 9 giờ liền

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 2.11.2019


Bình luận