Chối tội buôn người, Việt Nam đe báo chí – Chỉ nhận trốn đi, Nghệ An phủi trách nhiệm

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 6.11.2019