Đường dây Nữ quái Nghệ An buôn người sang Anh được lực lượng bán vũ trang bảo kê

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 6.11.2019

Bình luận