10 đường dây buôn người từ Hà Tĩnh sang Anh và công nghệ kiếm triệu Đô – Công an tê liệt

https://youtu.be/PljMk2HB2CM

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 7.11.2019


Bình luận