Bực Trung Quốc, Việt Nam quyết tâm kiện – Tình đồng chí, Anh em liền cướp nhau

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 8.11.2019

Bình luận