Tự do trên mạng, VN đứng gần bét – Dân chủ trong nước, Hà Nội xếp hạng tồi

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 7.11.2019

Bình luận