Trọng yếu nhiều, Xuân Phúc liền lên tiếng – Họa xâm lăng, Việt Nam không cúi đầu

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 10.11.2019


Bình luận