Thủ tướng Việt thích khoe đàn chim – Bộ truyền thông đòi nắm lấy mạng

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 11.11.2019


Bình luận