Trọng lánh mặt, Quốc hội ra nghị quyết – Phúc lên hương, Doanh nghiệp cứ kiếm tiền

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 12.11.2019

Bình luận