Thiếu nữ Việt, mộng đến Anh không thành – Thùng kẽm lạnh, gửi miền trung thương nhớ

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 14.11.2019


Bình luận