Xử ép Trần Vũ Hải, Việt Nam cố ghép tội – Bắt cóc Trương Duy Nhất, Hà Nội vẫn lặng im

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 15.11.2019

Bình luận