Ô nhiễm nhất thế giới, Hà Nội vào bảng tử thần

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 15.11.2019

Bình luận