Dính Trung Quốc, Viêt Nam không lối thoát

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 17.11.2019

Bình luận