39 linh hồn tại Anh: Đã có cách về lại Việt Nam

https://youtu.be/ie0buKvofoI

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 20.11.2019

Bình luận