Hồng Kong: Cảnh sát bắt hàng trăm người buộc như xâu cua

https://youtu.be/Q6Ex6SCdMH8

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 19.11.2019

Bình luận