Bắt nhà báo Phạm Chí Dũng – Nguyễn Phú Trọng và Đảng cộng sản thách thức nhân dân

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 22.11.2019

Bình luận