Biển Đông: Trung Quốc „thượng phong“ – Việt Nam khó đỡ – Phú Trọng lặng im

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 22.11.2019

Bình luận