Tiếc 3 tỷ, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bỏ mặc 39 linh hồn Việt lang thang

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 24.11.2019

Bình luận