Tiếc 3 tỷ, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bỏ mặc 39 linh hồn Việt lang thang

Bình luận