Giá vé Chuyên cơ, chui thùng lạnh và số phận người ra đi

https://youtu.be/_O6BUdaqlbo

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 26.11.2019

Bình luận