Vụ 39 người Việt: Bắt đầu bỏ vào hòm kẽm đưa ra sân bay

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 26.11.2019

Bình luận