Trung Quốc tìm cách „giáng đòn sấm sét“ vì Mỹ ký luật Dân chủ và Nhân quyền Hồng Kong

Bình luận