Miễn thị thực – mở cửa cho Trung Quốc và Đặc Khu

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 30.11.2019

Bình luận