Sau Công đoàn độc lập, lao động trẻ em là luật biểu tình?

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 2.12.2019

Bình luận