Đảng „hốt“ Phạm Chí Dũng – Châu Âu xét lại hiệp định

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 5.12.2019

Bình luận